Platforma Web - Api

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji platformy WEB API 

"Wdrożenie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółka AMB ENERGIA Sprzedaż a jej partnerami handlowymi”, współfinansowanego z Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka(2007 – 2013).

 Informacja nt. zakończenia konkursu ofert znajduje się poniżej w pliku:

Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Zamawiając newsletter akceptuję Politykę Prywatności Grupy AMB ENERGIA S.A.