Dotacje

Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany przez firmę AMB ENERGIA Sprzedaż pod nazwą „Wdrażanie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące między spółką Amber Energia Sprzedaż a jej partnerami handlowymi” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:  752 164,00 PLN
Udział Unii Europejskiej:  338 482,00 PLN
Okres realizacji:  2013 – 2015

„Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany przez firmę AMB ENERGIA Sprzedaż pod nazwą „Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego rozwój współpracy między AMB ENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o. a przedsiębiorstwami kooperującymi" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:  804 234,70 PLN
Udział Unii Europejskiej:  327 566,79 PLN
Okres realizacji:  2013 – 2014

„Dotacje na Innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Program Regionalny

Projekt realizowany przez firmę E1 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Zagroby-Zakrzewo jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Projekt realizowany przez firmę E2 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Kolno II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Projekt realizowany przez firmę E3 AMB Energia Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Lipsk jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Projekt realizowany przez firmę E5 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z o.o. pod nazwą Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Jedwabne jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

 

Innowacyjna Gospodarka

Projekt realizowany przez firmę AMB ENERGIA Sprzedaż pod nazwą „Wdrożenie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Spółka AMB ENERGIA Sprzedaż a jej partnerami handlowymi" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Zamawiając newsletter akceptuję Politykę Prywatności Grupy AMB ENERGIA S.A.