Członkostwo w Izbach

AMB ENERGIA aktywnie uczestniczy w życiu branży energetycznej oraz życiu społecznym, angażując się w inicjatywy związane z promocją odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną.

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska


Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Jej głównym celem jest organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie IGEOŚ reprezentuje interesy członków na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji o działalności Izby znajduje się na stronie www.igeos.pl 

 

Koalicja „Prezesi Wolontariusze” przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce


    

Celem Projektu Koalicja ”Prezesi - wolontariusze” jest otwarcie dyskusji na temat społecznego zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach www.filantropia.org.pl www.dobrybiznes.info

 

Bądź na bieżąco. Zapisz się na bezpłatny newsletter.

Zamawiając newsletter akceptuję Politykę Prywatności Grupy AMB ENERGIA S.A.